Konferencija Visoka Škola Za Poslovnu Ekonomiju i Preduzetništvo

Konferencija Visoka Škola Za Poslovnu Ekonomiju i Preduzetništvo

Sa velikim zadovoljstvom pripremamo i još većim nestrpljenjem iščekujemo osmu Međunarodnu Konferenciju EEE u organizaciji Visoke Škole za Poslovnu Ekonomiju i Preduzetništvo.

Svečani prijem povodom otvaranja i konferencija održaće se u Holiday Inn Hotelu u Beogradu.  O svim detaljima brine se Event Planner. Hvala !