Organizacija poseta i poslovnih sastanaka

Komunikacija sa partnerima i zaposlenima danas je olakšana zahvaljujući tehnologijama i socijalnim mrežama.  Ipak, istraživanja pokazuju da je lični kontakt još uvek najvažniji za održavanje i jačanje veza sa zaposlenima i klijentima. Sastanci i prodajne izložbe bitan su sastavni deo svakog poslovanja. Sastanci služe za razmenu iskustva i interakciju. Brigu o organizaciji prepustite nama.

• Planiranje događaja
• Procena troškova
• Rezervacija smeštaja
• Organizacija transfera i doček
• Organizacija prostora i asistencija tokom sastanka
• Orgaizacija socijalnog programa i tura
• Evaluacija i praćenje događaja