Organizacija seminara, poslovnih sastanaka, prodajnih izložbi

Event Planner vodi računa o svakom detalju u organizaciji kongresa, seminara, konferencija i sastanaka. Događaj smatramo uspešnim ako smo Vaše ciljeve ispunili a očekivanja premašili. Svesni smo ograničenih budžeta, orijentacije na cilj, želje da ostanemo dosledni cilju organizacije događaja a  se na inovativni način izdvojimo iz svakodnevnice i na taj način pokažemo zaposlenima i partnerima da se brinemo o njima.

Zahvaljujući dobrim kontaktima u  industriji, ostajemo konkurentni  a naš profesionalizam ostavlja Vam prostor da na efektivan način postižete rezultate.

• Planiranje događaja, procena troškova
• Prostor
• Socijalni togađaji
• Smeštaj gostiju
• Doček i registracija gostiju
• Organizacija transfera
• Audio i vizuelna podrška
• Asistencija tokom događaja
• Nakon događaja – evaluacija i procena, zahvalnice