Team building

Termin “team building” dosta se koristi u poslednje vreme.  Treba napraviti razliku između “izgradnje morala” tima i “izgradnje tima”. Izgradnja morala tima postiže se kompanijskim večerama, piknikom ili drugim zanimljivim aktivnostima, ali iako su veoma dobar način za podizanje morala, ovakvi dogažaji nisu dovoljni da se kreira tim.  Za razliku od toga, pravi Team Building treba da bude dizajniran tako da zaposlene i poslodavce okupi ne samo radi zabave već sa ciljem da zajedno rade na rešavanju nekog problema konstruktivan način.  Aktivnosti treba da budu dizajnirane tako da osnaže individualca da doprinese ostvarivanju zajedničkog cilja  – da osnaže timski rad.

Investiranjem u zaposlene podstiče se  timski rad i podržava  organizaciona kultura. Mi uočavamo  individualne potrebe svake kompanije i negujemo individualnost svakog tima u kreiranju aktivnosti  koji će dovesti do cilja.

Snaga tima je svaki individualni član. Snaga svakog individualnog člana je tim. 

Phil Jackson

Povedite svoj tim sa novim idejama u prostorijama firme ili van njih. Vi osmislite temu, mi ćemo oko nje napraviti priču. Promovisaćemo timski duh i stvarati sinergiju

• Planiranje događaja
• Procena troškova
• Prostor – u organizaciji ili van nje
• Ketering
• Praćenje događaja
• Nakon događaja – zahvalnice, slike, da se zapamti…